Gemiddelde leestijd: 2 Minuten

Waarom applicatie packaging voor iedereen een uitkomst kan zijn

Binnen een organisatie worden vaak diverse applicaties en andere software gebruikt om de dagelijkse werkzaamheden mogelijk te maken. Het kan interessant zijn om de wijzigingen en updates aan die applicaties te automatiseren.

Met applicatie packaging wordt de installer van een bestaande applicatie aangepast of geconverteerd om hem geschikt te maken om software te distribueren. De software wordt vervolgens automatisch en volgens de eisen van de organisatie geïnstalleerd op een apparaat. Tussenkomst van een gebruiker of beheerder is dan niet langer vereist.

Verwarring voorkomen

Dit kan onder meer handig zijn als er veel updates uitgerold moeten worden of als er veel applicaties zijn die het bedrijf moeten automatiseren. Updates kunnen immers snel geïnstalleerd worden op één computer, maar dat moet vaak op drieduizend andere werkplekken ook gebeuren.

Je ziet dat er dan verwarring optreedt, omdat niemand nog weet wie wat gedaan heeft en waarom. Door goed te documenteren en applicatie packaging in te zetten, kan dat voorkomen worden.

Ik heb zelf de meeste ervaring met Microsoft App-V voor applicatie packaging. App-V heeft onder meer als voordeel dat het je systeem niet vervuild omdat er niets lokaal geïnstalleerd wordt. Daarnaast is het mogelijk om meerdere versies van een applicatie naast elkaar te draaien, zonder dat zij elkaar zien waardoor legacy applicaties langer mee kunnen en geen risico kunnen vormen voor het systeem.

Proces

Applicatie packaging gaat in vier stappen. Bij een eerste intake inventariseren we wat de applicatie nodig heeft om te kunnen werken op de gewenste omgeving. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hardware- en netwerkeisen. 

Pas na die intake gaan we de applicatie daadwerkelijk ‘packagen’. Natuurlijk testen we het resultaat ook, wat we met een functioneel beheerder of key user doen. Zijn er fouten, dan gaan we een stap terug en bekijken we het package opnieuw.

Bij een akkoord maken we de applicatie gereed voor productie. Dit betekent dat de documentatie en het beheer van de applicatie wordt overgedragen naar het lokale beheerteam. Dat team kan vervolgens gebruikmaken van de automatisering van de applicatie en via diverse tools bijhouden welke versies waar geïnstalleerd zijn.

Tip

Binnen de meeste executables (.exe) zit een MSI als men weet waar ze moeten zoeken. Dit zal het automatiseren van de applicaties een stap sneller maken.