Gemiddelde leestijd: 2 Minuten

Systeembeheerder met uitsterven bedreigd?

Het zijn roerige tijden voor de klassieke systeembeheerder, innovaties, complexiteit en nieuwe trends volgen elkaar in rap tempo op.
Eén van de resultaten hiervan is dat de IT als dienst steeds meer wordt “uitgehold”. Enkele voorbeelden hiervan zijn trends als Bring Your Own Device (BYOD) aan de voorkant en het toenemend aantal Cloud diensten aan de achterkant. De digitalisering van de samenleving heeft ervoor gezorgd dat gebruikers van IT middelen steeds assertiever zijn geworden en steeds vaker zélf wil bepalen waarmee men wil werken.

Met BYOD kan men hierop inspelen, de organisatie laat zelf hun medewerker zijn favoriete apparatuur aanschaffen, gebruiken en beheren. Vervolgens wordt op deze apparatuur de IT als dienst afgenomen (denk aan toegankelijk maken van applicaties en data, ongeacht welke apparatuur). De bescherming van deze data vind niet meer plaats op de apparatuur, maar vanuit de backend.

Als gevolg hiervan wordt er steeds minder gebruik gemaakt van de diensten van werkplek beheer. Tegelijkertijd worden aan de achterkant steeds meer traditionele diensten aangeboden als Cloud diensten waarbij wesoftware, Back-up, en zelfs hele virtuele Infrastructuren kunnen afnemen! Deze kunnen vaak veel efficiënter en kosten effectiever worden afgenomen. Als organisatie betaal je na gebruik Deze trend wordt versneld doordat deze diensten en hun vereisten de laatste jaren steeds meer volwassen zijn geworden en de mogelijkheden laagdrempeliger

Outsourcing

De gevolgen die de huidige systeembeheerder ervaart is dat server en applicatie beheer binnen de organisatie steeds meer bij Cloud leveranciers komen te liggen. Er vanuit de systeembeheerder verwacht wordt meer regie te houden dan beheren van de IT omgeving.

Daarnaast is voor veel organisaties de IT dusdanig complex en bedrijf kritisch geworden dat het voor steeds meer IT beheerders niet meer mogelijk is om alle details te beheersen.

Ook op dit vlak wordt er vaak een beroep gedaan op een externe IT dienstverlener die wél over de juiste specialistische kennis beschikt.

Dit zijn een aantal voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de rol van de systeembeheerder flink gaat veranderen. Het technische en haast ambachtelijke van de oude vertrouwde systeem beheerder zal onvermijdelijk gaan verdwijnen.

Het zal steeds minder belangrijk worden of een systeem beheerder alle vinkjes van de back-up applicatie te kennen maar zich meer moeten richten op functioneel effectief inzetten van IT.

Denk hierbij aan de functionele wensen van collega’s in het CRM pakket of details van het Service Level contract met de Cloud leverancier.

Een sleutel rol

De behoefte aan technische expertise in een organisatie zal afnemen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe verantwoordelijkheden waarbij het accent komt te liggen op functioneel vlak en het bewaken van onderhoudscontracten. De regisseur!

De IT zelf zal dus steeds meer als een dienst afgenomen worden, op technisch vlak zal de functie minder uitdagend worden maar dit biedt ook een enorme kans.

De nieuwe systeembeheerder 2.0 zal de sleutel zijn tot het effectief inzetten van IT voor de business. Hier ligt namelijk de cruciale rol om de behoefte en wensen van de business naar de IT partner(s).