Gemiddelde leestijd: 2 Minuten

Wist je dat de Active Directory in het jaar 2019 20 jaar bestaat? De eerste contouren van Active Directory zijn in 1999 gepresenteerd tijdens de introductie van Windows 2000. In het jaartal 2019 kunnen we nog steeds niet zonder, sterker nog: we diepen de mogelijkheden steeds verder uit.

Wat is nu de Active Directory.

Eigenlijk is de Active Directory een samenvoeging van de functionaliteiten LDAP, Kerberos en DNS. Het protocol LDAP is ontwikkeld in 1975. De basis voor LDAP is X500, X500 zorgt ervoor dat we de hedendaagse Organizational Unit (OU) structuur kunnen gebruiken.

Onderhuids is Active Directory een database met een limitatie tot maximaal 16TB aan omvang en 2 miljoen objecten.

Windows 2003

In Windows Server 2003 is de Active Directory verder uitgediept en zijn er opnieuw functionaliteiten toegevoegd. Een belangrijke toevoeging was het vereenvoudigen van verschillende beheer werkzaamheden rondom Active Directory. Met de komst van Windows Server 2003 R2 is ook het beheer van Group Policies vereenvoudigd en sindsdien niet meer veranderd, los van diverse kleinere toevoegingen in functionaliteiten en mogelijkheden.

Windows Server 2008

In Windows server 2008 is Active Directory Federation Services toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk geworden om een Single Sign-On ervaring aan te bieden. Een functionaliteit welke vandaag de dag bijna niet meer is weg te denken. Ook anno 2019 neemt het gebruik hiervan nog steeds toe.

Onderhuids werd ook de naam veranderd van Active Directory (AD) Active Directory Domain Services (ADDS), weliswaar een kleine nuance, wel een belangrijke – De kapstok waar Microsoft meerdere functionaliteiten kan aanhangen gerelateerd aan Active Directory

De inmiddels bekende Active Directory Prullenbak is toegevoegd aan Windows Server 2008 R2.

En verder

Na de naamswijziging (ADDS) is de Active Directory eigenlijk alleen nog maar belangrijker geworden.  Tegenwoordig hoef ik bijna niet meer uit te leggen wat de functie van de Active Directory is. De mogelijkheden zijn steeds uitgebreider. We verplaatsen dat maffe ding zelfs naar de Cloud.

Veiligheid

Bescherming van je Active Directory is van cruciaal belang. Het is de kern van je gehele bedrijfsnetwerk! Met een aantal eenvoudige en niet kostbare applicaties is het mogelijk om wachtwoorden te verkrijgen.
En dan zijn de gevolgen niet meer te overzien.

Tips:

 • Overweeg een Windows Server Core installatie van de domain controller.
  De stappen heb ik hier
 • Gebruik firewall regels, of externe firewalls om de domain controller te ontsluiten in je interne LAN.
 • Gebruik een managementserver (Ook wel bekend al, Steppingstone en/of Jumpserver) voor het beheer van de Active Directory.
 • Geef niet meer autorisaties uit dan nodig. Dat klinkt logisch maar ik zie nog bij te veel organisaties dat dit niet, of in ieder geval niet voldoende gebeurd.
  Bijvoorbeeld het niet scheiden van admin en “normale” medewerkers AD accounts.
  Zelfs bij grote organisaties kom ik dit nog teveel tegen.
 • Last but not least, gebruik een domain controller als een domain controller.
  Met andere woorden, voeg geen onnodige rollen toe of zelfs extra internet browsers.
  Dit maakt je omgeving alleen maar kwetsbaarder.